Een wereldwandelaar in Gastel.

Wel eens van Jean Béliveau gehoord? Tot vanmorgen ik ook niet. Als de telefoon gaat wordt mij verteld dat er in de Middenstraat een Canadees is die een wandeltocht over de hele wereld maakt; misschien is het interessant om even een babbeltje met hem te maken. Ik tref een keurige, 53 jaar oude heer aan in sportieve kleding, die zich voorstelt als Jean Béliveau uit Quebec in Canada. Hij is in het kader van het Unicef-programma "Geen geweld, maar vrede voor Kinderen" bezig aan een wandeltocht van 70.000 km door 70 verschillende landen. Vertrokken op 18-8-2000 langs de oostkust van Noordamerika, vervolgens langs de westkust van Zuidamerika, overgestoken door Argentinië en Brazilië, maakte hij per vliegtuig de oversteek naar Zuidafrika. Vandaar liep hij langs de oostkust naar Egypte en vervolgens langs de Middelllandse Zee richting Marokko, waar hij overstak naar Portugal. Door Spanje en Frankrijk kwam hij in Engeland en Ierland, waarna hij naar België overstak. Op 19 september arriveerde hij in Nederland, vanwaar hij verdergaat naar Duitsland om door Middeneuropa naar Turkije en vervolgens langs de zuidelijke route naar China en Japan te gaan. Vandaar gaat de tocht naar Australië en Nieuw Zeeland en tenslotte de overtocht naar Canada om daar als slot helemaal van de West- naar de Oostkust te lopen.
Veel bagage heeft hij niet bij zich en hij vervoert alles in een aangepaste 3-wielige kinderwagen. Hij is momenteel aan de 2e wagen bezig omdat de eerste in Zuidafrika versleten was. Op de 37.000 km die hij tot nu toe liep versleet hij 30 paar schoenen. Per dag loopt hij tussen de 30 en 40 km. Geld inzamelen doet hij niet, hij hoopt alleen een luisterend oor te vinden bij de mensen die hij ontmoet en waar hij vraagt zijn tent te mogen opzetten. Daar luistert hij ook naar de behoeften die er ter plaatse zijn en vertelt zelf over de bedoeling van zijn tocht. Tegen het eind van de dag zoekt hij naar een geschikte plek waar hij zijn tentje kan opzetten; onderweg ontmoet hij steeds mensen die hem helpen met nieuwe kleding, schoeisel, voedsel en zo nodig onderdak. Hij heeft tot nu toe slechts één keer een vervelende ervaring gehad, toen in Zuidafrika enkele jongeren hem wilden beroven. Ze hadden echter de conditie van Jean onderschat en dropen snel af. Na zijn overnachting in de Middenstraat bij de fam. Kerstens zette Jean zijn tocht woensdagmorgen richting Rotterdam voort. Wij wensen hem een goede conditie en succes met zijn mooie doel.
Wilt u meer informatie over de tocht van Jean Béliveau, dan kunt u dat vinden onder www.wwwalk.org.

Sjef Theunissen